Bli andelsägare i Föreningen Folkets Hus Nynäshamn

Bli andelsägare i Föreningen Folkets Hus Nynäshamn

Den som förvärvar en eller flera andelar i Folkets Hus Föreningen blir medlem och därmed delägare av huset och tillhörande mark. Andels insatsen kan betraktas som ett lån till Föreningen Folkets Hus föreningen. Lämnar medlemmen föreningen har denne rätt till återbetalning av insatt belopp. Om föreningen upplöses ska medlemmarna först få tillbaka sina insatser efter att föreningen betalt sina utestående skulder. Föreningen Folkets Hus Nynäshamn är en förening utan personligt ansvar. Anledningen till denna kampanj är att styrelsen gärna ser ett ökat antal medlemmar som förhoppningsvis också kan bidra med idéer till förbättringar i verksamheten eller föreslå nya verksamheter. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Folkets Hus är en förening vars grundläggande idé är jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.