Project Category: Musik

Bli andelsägare i Föreningen Folkets Hus Nynäshamn
Events & Lokaler

Bli andelsägare i Föreningen Folkets Hus Nynäshamn

Den som förvärvar en eller flera andelar i Folkets Hus Föreningen blir medlem och därmed delägare av huset och tillhörande mark. Andels insatsen kan betraktas som ett lån till Föreningen Folkets Hus föreningen. Lämnar medlemmen föreningen har denne rätt till återbetalning av insatt belopp. Om föreningen upplöses ska medlemmarna först få tillbaka sina insatser efter...

NHMNS MUSIC QUIZ
Events & Lokaler

NHMNS MUSIC QUIZ

Välkommen till en av världens största musikquiz! Här tävlar man i lag om max 4 personer mot andra lag från hela landet i vem som kan mest. Under quizet, som pågår en hel dag (!), spelasdet strax över 300 låtar och det enda man skall göra är att skriva vem/vilka som framför låten. Utöver det...